css3menu.com

css3 button by Css3Menu.com

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
A csiről
 
A csiről A jelenségek alapját képező, azokat alkotó, az eseményeket összekötő közvetítő és hordozó energia, erő, és információ mindenütt jelenlévő szövetét a kínaiak csi-nek, az indiaiak prána-nak, a japánok ki-nek nevezték el. Ennek az önálló szubsztanciának az áramlása, és annak iránya, a mennyisége és minősége, koncentráltsága található a világon tapasztalható összes jelenség mögött. Ez a mindent átható teremtő és megújuló energia az alapja az univerzum minden megnyilvánulásának, és eseményének, így a mi életünknek is. Nullponti energia amely magában hordozza az Univerzum teljes rendjét.

A természetben /a fizika törvényei szerint/ a különböző rezgések adják a különböző megnyilvánulásokat, színeket, formákat. Pl.: az ember esetében más formája, és színe van a szívnek és a tüdőnek, és minden más szervnek, mert más, és más frekvencia szinten működnek.  A rezgések különbözőségei adják az állatvilág változatosságát, de a szervetlen vegyületek egymástól való különbségét is.
 
Minden relatív megnyilvánulás /mindaz, amit magunk körül látunk/ rendelkezik csível, és ennek a csínek az irányítása mellett jön létre a relatív világot alkotó határtalan változatosság.
A szerves és szervetlen létezés változatossága, a csí-re épül, amely más-más erővel és frekvencia szinteken hozza létre az adott megnyilvánulást /formát/.
A csí nem csak az aktivitáshoz szükséges energiát tartalmazza, hanem megadja a formát és a tartalmat is, azaz információt is hordoz.
 
A csí-nek - ha nincs egyensúlyban - van még egy nagyon fontos tulajdonsága: a kettősség. Két egymással szembenálló, de mégis együttműködésre kényszerülő elemekből, a Jin-ből, és a Jang-ból áll. Ellentétpárokkal bemutatva, a sötétség és a fény, a rossz és a jó, a halál és az élet, de a lent és fent, a hamis és igaz is stb. ide tartozik.
A csikung mesterei megfigyelték hogy az ellentétpároknak a legfőbb jellemzőjük, hogy egyensúlyra törekednek, és egymástól elválaszthatatlanok. Viszont van olyan tulajdonságuk is, hogy ha valamelyik (jin vagy a jang) eléri a csúcsot, akkor átvált az ellenkező minőségbe. A jinből jang lesz, és fordítva.
Az egyik nélkül nem létezik a másik és fordítva. Ha növekedik az egyik pl.: a fent /a magasság/ annak megfelelő módon növekedik a lent, /a mélység is/. Magasság nélkül nincs mélység.
Ha növekedik a jó, akkor azzal egy időben, és azonos intenzitással növekedni kezd a rossz is. Ezért van, hogy aki mindig a jóra törekszik, az rendszerint rosszat is kap. Rossz nélkül nincs jó.

Nincs az életünknek olyan része, amelyben ne fedezhetnénk fel ezt a kettősséget.

A csí mennyisége növelhető, minősége fejleszthető.  

   
  

 
Vissza az előző oldalra

 
  
 
csikung oldalképek