css3menu.com

css3 button by Css3Menu.com

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
A csiről
 
A csiről A jelenségek alapját képező, azokat alkotó, az eseményeket összekötő közvetítő és hordozó energia, erő, és információ mindenütt jelenlévő szövetét a kínaiak csi-nek, az indiaiak prána-nak, a japánok ki-nek nevezték el. Ennek az önálló szubsztanciának az áramlása, és annak iránya, a mennyisége és minősége, koncentráltsága található a világon tapasztalható összes jelenség mögött. Ez a mindent átható teremtő és megújuló energia az alapja az univerzum minden megnyilvánulásának, és eseményének, így a mi életünknek is. Nullponti energia amely magában hordozza az Univerzum teljes rendjét.

A természetben /a fizika törvényei szerint/ a különböző rezgések adják a különböző megnyilvánulásokat, formákat. Pl.: az ember esetében más formája van a szívnek és a tüdőnek, és minden más szervnek, azért mert más frekvencia szinten működnek, ezért más lesz a színük és más a formájuk. A rezgések különbözőségei adják az állatvilág változatosságát, de a szervetlen vegyületek egymástól való különbségét is.
 
Minden relatív megnyilvánulás /mindaz, amit magunk körül látunk/ rendelkezik ezzel az energiával, és ennek az alap energiának az irányítása mellett jön létre a relatív világot alkotó határtalan változatosság.
A szerves és szervetlen létezés változatossága, a csi-re épül, amely más-más erővel és frekvencia szinteken hozza létre az adott megnyilvánulást /formát/.
A csi nem csak az aktivitáshoz szükséges energiát tartalmazza, hanem megadja a formát és a tartalmat is, azaz információt is hordoz.
 
A csi-nek - ha nincs egyensúlyban - van még egy nagyon fontos tulajdonsága: a kettősség. Két egymással szembenálló, de mégis együttműködésre kényszerülő elemekből, a Jin-ből, és a Jang-ból áll. Ellentétpárokkal bemutatva, a sötétség és a fény, a rossz és a jó, a halál és az élet, de a lent és fent, a hamis és igaz is stb. ide tartozik.
A csikung mesterei megfigyelték hogy az ellentétpároknak a legfőbb jellemzőjük, hogy egyensúlyra törekednek, és egymástól elválaszthatatlanok.
Az egyik nélkül nem létezik a másik és fordítva. Ha növekedik az egyik pl.: a fent /a magasság/ annak megfelelő módon növekedik a lent, /a mélység is/. Magasság nélkül nincs mélység.
Ha növekedik a jó, akkor azzal egy időben, és azonos intenzitással növekedni kezd a rossz is. Ezért van, hogy aki mindig a jóra törekszik, az rendszerint rosszat is kap. Rossz nélkül nincs jó.
Ez az ellentétpár figyelhető meg a szerelem esetében is. Hónapokig, - esetleg évekig - kiemelkedő eufória után jön a kiegyenlítő leeresztő fázis, a fájdalom időszaka, amely ugyanolyan intenzitású, csak negatív irányban.
Nincs az életünknek olyan része, amelyben ne fedezhetnénk fel ezt a kettősséget.
 
Hogyan lehet ezt a kettősséget kezelni? Mit kell tenni, hogy az életünk során, ne vergődjünk e két oldal között?
 
Az életünkben, ez a tudatot, és kettősséget /jin-jang/ tartalmazó csi által létrehozott energia mező: a testünk, és a lelkünk önálló életre kel, elkülönül, – az ember esetében ez az Ego - és amilyen ütemben ez az én tudat elkülönülése erősödik, úgy csökken az eredeti energia, a csi szintje.
Ez a folyamat nagyon komoly változást okoz az élőlények esetében. Az eredeti energiától való elkülönülés eredményeként az önállósult lény már csak a saját energiájára számíthat.
Az így elkülönült lény energiája is elkülönül, és az élet során egyre csökken, mert elhasználódik, és ha a pótlása nem történik meg,- az eredeti származási helyről a csitől- megjelennek a betegségek.
A tudat utasításait a test nem tudja végrehajtani, és ha a folyamatot nem sikerül visszafordítani, eléri a szerves lét a végét, a halált, szervetlen lét esetében pedig a lebomlást.
 
Mit kell tennünk, hogy ezt az állapotot elkerüljük, vagy legalább is könnyebbé tegyük?
 

A kérdésekre a csikung tanfolyamon kaphatjuk meg a választ!

    

 
 
Vissza az előző oldalra
 
  
 
csikung oldalképek