css3menu.com

css3 button by Css3Menu.com

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
Az Univerzum és a csi
 
Az univerzum és a csi  A fizikai / kvantummechanika/ kutatások most kezdik elérni azt a szintet, amit az ősi kínai bölcsek évezredekkel ezelőtt megállapítottak minden különleges eszköz nélkül, pusztán a saját érzékszerveik finomításával, és azok alkalmazásával. ők mindent tudtak a világról. Az tárult fel számukra, amire a figyelmüket irányították. Tudtak mozogni térben és időben, az Univerzum legtávolabbi tartományától, a múlt és a jövő bármelyik
 
eseményéig, az anyag mikro-szerkezetének tanulmányozásától, a gigantikus méretű galaxisok mozgásáig, bármit átláthattak, és figyelemmel kísérhettek. A fejlettségi szintjüktől függően nem csak látni, hanem irányítani is tudták volna az eseményeket, ha azt úgy látták volna jónak.

Több ezer évvel ezelőtt ezek a bölcsek tudták, hogy az érzékelhető univerzumunkon kívül vannak más univerzumok is / ők más világoknak hívták / és azt is tudták, hogy az adott univerzumon belül is, és egymás között is, kölcsönhatás van az események között, amit egyszerűen úgy hívunk, hogy „Minden összefügg mindennel”

Játékelméletnek hívják azokat a tudományos kutatásokat, amelyek a látszólag egymáshoz nem tartozó események közötti összefüggések felkutatásával foglalkoznak. Az időjárást vizsgálva született meg az axióma: „Ha Pekingben egy pillangó meglengeti a szárnyát, az a föld másik oldalán levő New York-ban hurrikánt hoz létre.”
Ennek a kijelentésnek az igazságát a légkör szerkezete adja. Mindenütt levegő molekulák találhatóak, amelyek egymással érintkezve, át tudják adni szomszédjuknak a kapott mozgási, és hőenergiát. A légkör labilis jellegéből – minden kis változásra reagál – adódik, hogy egy nagyon pici hatás, mint amilyet egy pillangó szárnya okozhat, könnyen nagy területekre átterjed, és a lokális /helyi/ hatásokkal egyesülve tovább növekedhet, egészen a hurrikán szintjéig.
Ebben az esetben a közvetítő közeg, a levegő molekulái voltak.

A földet elhagyva a galaxisokat és a bolygókat megfigyelve a mozgásukban törvényszerűségeket látunk, de nem látjuk, mi tartja őket, ott ahol vannak.
Korábban a fizikusok tömegvonzásról beszéltek, Einstein óta már az univerzum szövetének besüllyedésével magyarázzák a nagyobb bolygók, esetleg galaxisok körüli kisebb planéták mozgását.
Van tehát egy láthatatlan energiamező, amely szövetszerűen összeköti az univerzum közelebbi, és legtávolabbi pontjait, amely azt jelenti, hogy az univerzum minden pontja összeköttetésben van egymással.
Mi emberek, és minden más élőlény és élettelen tárgy, kapcsolatban van ezzel a mindent összekötő energiával.

Ez az energia a csi.

A csi az univerzumban a karma közvetítő közege is. A cselekedeteink következménye, a tóba dobott kő által keltett hullámokhoz hasonlóan eljut a tér legtávolabbi pontjáig. Terjedés közben beleütközik tereptárgyakba, bolygókba, galaxisokba, és azokról visszaverődik hozzánk. A közelebbi tereptárgyakról visszaverődve hamarébb, a távolabbi bolygókról sokkal később kapjuk vissza a cselekedeteink következményét.

Egyetlen negatív karmikus cselekedetnek több 100 negatív következménye is lehet a betegségektől a sikertelen életig, és egyetlen pozitív karmikus cselekedetnek több 100 pozitív következménye is lehet az egészségtől, a sikeres életig.

   
  

 
Vissza az előző oldalra

 
  
 
csikung oldalképek